WorkshopWorkshop Presentation och kroppspråk

Vill du utvecklas som talare och presentatör, eller få verktyg att ta mer plats i vardagen?
Många upplever det som obehagligt eller svårt att presentera eller tala inför grupp. Genom att bli medveten om retoriska verktyg kan du utvecklas som talare, men också växa rent personligt och få större självförtroende.

Under den här workshopen kommer vi mestadels att fokusera på kroppsspråket och vilken roll det spelar när du är i nya situationer eller ska tala inför andra. Vi kommer även vidröra andra retoriska områden som röst, andning och nervositet. Genom att öva dig på att presentera inför andra och bli medveten om vilka verktyg du kan ta till inför en presentation eller möte, kommer du att växa personligen och få större självförtroende i dessa situationer. Vi kommer att arbeta i grupp och enskilt. Målet med workshopen är att du ska lämna med en positiv känsla inför att presentera  och samtidigt som du fått med dig värdefulla verktyg.

Om Jenny:
Jag är i grunden utbildad skådespelare och mimare, men har efter det även utbildat mig inom retorik och coachning. Sedan två år tillbaka driver jag retorikföretaget Speakingflow. Jag ser retorik som hälsa. Jag möter många som just tycker det är svårt att tala inför andra. Genom att arbeta mycket praktiskt ser jag många växa och våga ta klivet fram och nå ut med sitt budskap. För många är det en viktig del i sin utveckling.

Workshoptillfällen

Startar 2019-10-05, kl. 13:00
Slutar 2019-10-05, kl. 15:00
Instruktör Jenny Jernberg
Pris 650 kr