WorkshopSTOTT PILATES CEC-workshops

Pilatesmetoden är ständigt i utveckling. Det kommer nya redskap och ny kunskap om träning. Carita Lesche från Stockholm Pilates Center kommer till oss för att undervisa pilatesworkshop  . Dessa workshops kvalificerar till STOTT PILATES® CEC’s och är i första hand avsedda som fortbildning för redan utbildade Pilatesinstruktörer som vill få mer kunskap och inspiration både inom träningsmetoden och senaste rön gällande träning.

Kommande workshops Göteborg:

Total Barre Amplified

Barre workouts have the potential to be both vigorous and enjoyable. Bring the energy of music to a challenging workout brought to you by the Merrithew team. Built on the Total Barre class template, this workout introduces elements of athletic conditioning and performance training to individual exercise segments of the full-body workout. Powerful music selections propel the intensity-driven routines to amplify the results and energize every participant.

Plats: Pilates Complete, Göteborg

Datum & tid:
Lördag 15/9

10.00-12.00 Total Barre Amplified

12.30-14.30 Total Barre Amplified

15.30-17.30 Fitness Circle Challenge

 

Utbildningstid:
(0,6 CEC)

Pris: 

Total Barre® Amplified, Göteborg 15/9, kl. 10:00-14:30, Price: 1700 SEK

Anmälan och mer info här:

Länk till anmälningsformulär

Workshoptillfällen

Startar 2018-09-15, kl. 10:00
Slutar 2018-09-15, kl. 17:30
Instruktör Carita Lesche
Pris 1700 och uppåt kr