WorkshopFöreläsning om Energi – vår tids hårdvaluta