Linnea CarlingGruppträningsinstruktör och Kursledare

Just nu mammaledig

Favoritövning

Jag älskar att träna i reformern, och särskilt att få rulla genom ryggraden i Long Spine.

Utbildning

STOTT PILATES® Intensive Matwork Plus Instructor levels 1 & 2 Essential, Intermediate, (IMP) för Carita Lesche. samt ett flertal STOTT PILATES® workshops i redskap som ex. Boll, Flexband, Stability Cushions m fl. Vidareutbildad i specialinriktade workshops som ex. Prenatal/Postnatal pilates specialist program för The Center of women’s fitness för Carolyne Anthony.