Tag Archives: covid-19

Nya restriktioner covid-19 from 23 december

Den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i syfte att begränsa ytterligare spridning av covid -19. För gym och träningsstudios gäller återigen 10 kvm per person vilket innebär att vi återigen snabbt ställer om för att möta de nya riktlinjerna. Vår målsättning är att bidra till en positiv samhällsutveckling och möjliggöra för er medlemmar att fortsatt kunna upprätthålla […]

Uppdaterad information om fortsatta åtgärder pga COVID-19

I och med de nya restriktionerna som träder i kraft den 24 november har vi vidtagit ytterligare åtgärder för att du som Klubbmedlem och Kurs-/workshops-deltagare fortsatt ska kunna träna med oss på Pilates Complete. Din hälsa och ditt välbefinnande är av största prioritet för oss och fysisk aktivitet är viktigare än någonsin i en tid […]