PT Duo

PT Duo är personlig träning för två personer. Tjänsten PT Duo kommer att lanseras inom kort.