EventFULLBOKAT! BASIpilates – Månadens medlemsevent September