Matwork Flow

Pilates Complete - Garuda

Matwork Flow är en Garuda-, Yoga- & Gyrokinesis- och Martial arts-inspirerad träning med flöde, rytm och variation. På denna klass får du träna stående, sittande och liggande sekvenser på mattan och med redskap som pall, brick, barre och bands. En fusionklass där många härliga tekniker möts för en rörligare kropp och ett friare sinne

Kategorier: