Håll dig frisk 2022!

 Nu är det hög tid att lösa in det outnyttjade friskvårdsbidraget om du inte redan gjort det! Välj Pilates Complete för din friskvård 2022, vi längtar efter att få ta hand om dig på en hållbart sätt. “Quick fixes” är inte vår grej, de håller inte i längden, nej – långsiktighet och hållbara träningsvanor är det vi erbjuder om du väljer att lägga din träningstid hos oss nästa år.

Vi tar emot E-passi och Actiway. Kontakta oss på anmalan@pilatescomplete.se så hjälper vi dig med registrering vid köp. (teckna ej medlemskap innan du kontaktat oss)

Foto: Vegafoto