Rädslan att falla

Rädslan att falla finns hos oss alla. Det gör också rädslan för att tappa kontrollen eller att ramla och skada sig. I upp och nervända positioner kommer dessa rädslor fram tydligare.

Lördag den 22 maj arrangerar vi en workshop tillsammans med Karin Knape på temat Inversions ( uppochnervända positioner). Vi jobbar med eventuella rädslor som kan uppstå längs vägen och kopplingen till vår förmåga att se saker från ett nytt perspektiv, att skapa nya infallsvinklar, idéer och synsätt på tillvaron.

Workshopen består av yogafilosofi, anatomi, vinyasapraktik, avslappning och meditation och passar alla nivåer.

Datum: Lördag 22 maj

Tid: 12:30 – 14:30

Plats: Pilates Complete

Lärare: Karin Knape

Pris: 550 kr. Max 7 platser

Bokning: I din wondr wall eller här.