Trivs du eller känner du dig missnöjd?

Hur är det egentligen? Är du nöjd med dig själv, ditt liv och din träning? Eller känner du dig otillräcklig? Vad är det egentligen som gör det så svårt att vara nöjd med den man är, det man har och det man gör?

Svaret är att vi alltför ofta tror att vi måste bevisa vår tillräcklighet genom att prestera. De beslut vi tar och de val vi gör är alltför ofta prestationsbaserade och kommer från intellektet istället för att vara grundade i våra känslor. Tyvärr är det så att om våra handlingar kommer från någon annan plats än från vår innersta önskan så kommer vi aldrig att känna oss helt nöjda, och det blir slitsamt i längden att känna sig missnöjd. Inte är det särskilt njutbart heller….

För att bli nöjd behöver man byta perspektiv och inse att vara nöjd handlar om inställningen man har till livet. Det handlar inte alls om vad man gör, snarare om hur man gör det man gör och från vilken plats det kommer.

De flesta av oss behöver öva oss på att bli medvetna om när missnöjdheten sätter in. Genom att observera och så småningom acceptera det som är kommer tillfredsställelsen och förnöjdheten att komma.
Att bli snällare mot sig själv och att känna medkänsla med sig själv är vägen att gå. Att vara närvarande och följa sina känslor är två vägvisare som pekar dig i rätt riktning.

Självklart hjälper rörelse, yoga och pilates till, när man tränar är enklare att känna medkänsla med sig själv. En trygg plats att vara på underlättar också.
Vi vill bjuda in dig till att du öva dig på att känna kärlek till dig själv hos och tillsammans med oss på Pilates Complete. Säg hejdå till din inre kritiker och hälsa din nöjda vän välkommen in. Du är värd det allra bästa.

Kramar till dig från oss!
Team Pilates Complete

 

 

Foto: Vegafoto