Äntligen kan vi berätta!

Efter lång tids förberedelse och arbete kan vi äntligen berätta!

I sommar startar Pilates Complete Education  – moderna pilatestränarutbildningar med ett nytänkande undervisningssätt och en dynamisk vidareutveckling av den klassiska pilatesmetoden.

Vi ser att det finns ett glapp på utbildningssidan i marknaden för pilatestränare. Idag finns det ett fåtal klassiska pilatesutbildningar i Sverige. Vi saknar en modern pilatesutbildning där fokus ligger på träningsglädje och variation och som också tar ett helhetsgrepp på det som behövs för att arbeta som pilatestränare på heltid, med PCE ämnar vi fylla det glappet.

Pilates Complete Education riktar sig till dig som vill inspirera människor till att må bättre med pilatesträning och passar dig som vill få en grundutbildning i pilates och arbeta som tränare.

Vi ser fram emot att utbilda nytänkande pilatestränare som kan hjälpa fler människor till ett friskare liv genom pilates.

Du hittar all information om våra nya pilatestränarutbildningar på vår nya utbildningssida!

Följ oss också på vårt nya utbildningskonto på instagram!

 

 

Foto: Vegafoto