Centering, Concentration, Control, Precision, Flow and Breath

Inom klassisk pilates ligger 6 grundprinciper till grund för hur pilatesträning skulle utföras och kännas för att ge en effektiv, säker och givande träning. Nedan kan du läsa mer om dem och vad de olika principerna står för.

CENTERING“When all your muscles are properly developed, you will, as a matter of course, perform your work with minimum effort and maximum pleasure.”

Genom att initiera rörelser ifrån kroppens “powerhouse” kan din kropp fungera mer effektivt.  Att balansera dominanta och svaga muskelgrupper, höger och vänster sida och arbeta mot en lika stark som rörlig kropp skapar ett stabilt center, skapar energi och lätthet.

CONCENTRATION“Concentrate on the correct movement each time you exercise, lest you do them improperly and thus lose all vital benefits.” –Joseph Pilates.

Pilatesträning kräver fokus och medveten närvaro i varje rörelse. Genom att lära sig att vara uppmärksam och fokuserad på den övning och de muskler som arbetar så förbättrar du både koncentration och prestation.

CONTROL“Change happens through movement and movement heals.”

Kontroll snarare än intensitet eller repetition är nyckeln till att utföra Pilates på rätt sätt.  Att utföra rörelser långsamt och med kontroll är en stor del i pilatestekniken. Varje rörelse i Pilates görs medvetet och skapar stor kroppsmedvetenhet och minskar risken för felbelastning och skador.

PRECISION“Correctly executed to the point of subconscious reaction, “these exercises will reflect grace and balance in your routine activities.”

Det handlar om detaljerna! Pilates är en träningsform där kvalitet är viktigare än kvantitet. Det är bättre att göra 5 repetitioner av en övning med fin form än 20 med slarvig och oförsiktig form.

FLOW“Pilates is complete coordination of body, mind and spirit.” 

Varje rörelse ska utföras mjukt och jämnt utan några hastiga ryck och vara kontrollerad från början till slut med en känsla av mjukhet och flow. Genom närvaro i kropp och själ så sker rörelserna smidigt och blir kontinuerliga och naturliga.

BREATH“Breathing is the first act of life and the last. Our very life depends on it.”

I Pilates används en andningsteknik som ökar syretillförseln vilket bidrar till ett inre lugn och förbättrar blodcirkulationen. Andningstekniken kan också hjälpa till att aktivera de djupa magmusklerna och släppa oönskade spänningar samt hålla dig fokuserad.