Vi uppmärksammar! Jontefondens guldstund

Vår samarbetspartner Jontefonden startade i våras Youtube-kanalen: Jontes Guldstund -en programserie som riktar ljuset på familjer som Jontefonden finns där för. I detta avsnitt möter Tommy Ivarsson levertransplanterade Olivers mamma och pappa i samtal om kampen, rädslan, relationen, glädjen och kärleken. Deras livspussel är inte som andras – men att inte orka är inget alternativ.

Vill du se deras arbete och hur vårt stöd gör skillnad, titta in på Jontes Guldstund https://youtu.be/qrKJ7S2eLxc

 

Jontefonden är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomgått en organtransplantation, deras syskon och föräldrar. Deras strävan är att ge livskraft i nuet, genom att skapa guldkant, trygghet och glädje i vardagen.