Ny tjänst! Personlig träning i Optimum-metoden

I november öppnar vi upp en ny tjänst inom den Personliga Träningen tillsammans med Anna-Karin Byström som är lic. Optimum-tränare.

Optimum-metoden är en vidareutveckling av Postural Terapi och en effektiv form av träning som ökar kroppsmedvetenheten . Metoden handlar om att återställa kroppens naturliga balans och förmåga att fördela belastning optimalt genom specifika övningar och behandlingstekniker. Träningen/behandlingen passar alla som har någon form av muskulär obalans, smärta, inskränkt rörlighet, återkommande skador eller för ökad prestation. Målet med Optimum-metoden är att skapa ett bestående resultat, samtidigt som uppkomsten av nya besvär undviks.

Nu erbjuder vi Optimum-startpaket med 2 sessioner á 1 h 50 min för 3500 kr.

I startpaketet ingår hållningsanalys, funktionsbedömning och träningsprogram samt behandling efter behov. Du utför också övningar på egen hand mellan sessionerna som sker med 2 veckors mellanrum. Efter genomgång av startpaketet kan du sedan fortsätta med personlig träning i Optimum.

Läs mer här om hur du blir medlem och kommer igång med din träning.