Känslor – Om rösten i mitt huvud är jag, vem är det då som lyssnar på den?

Känslor är livets krydda, men ibland kan de ställa till det för oss.

Den 11 mars leder Pål Dobrin en workshop som hjälper dig att utveckla förmågan att arbeta konstruktivt med dina egna och andras känslor med hjälp av de senaste rönen från psykologin gällande känsloreglering och tekniker för introspektion. Vi använder den medvetna närvaron och kroppsmedvetenheten till att utveckla känslomedvetenhet – grunden för att kunna uppfatta, känna igen, undersöka och reglera känslor i kroppen. Workshopen startar med en föreläsning om grundläggande vetenskapliga rön kring känslor, därefter utför vi övningar i känsloreglering, gruppsamtal och avslutar med guidad meditation.

Name it to tame it, och Feel it to heal it. Du är inte dina känslor.

För mer info och bokning. Läs här.