Hungerprojektet – den goda auktionen 2017

Vi är med och bidrar till Den Goda Auktionen! Mellan den 16–23 november har du möjlighet att buda på Pilates Complete Medlemskap och Gruppträning helår från oss i Den Goda Auktionen!

Var med och stöd Hungerprojektet – en värld utan hunger genom Den Gode auktionen 2017 som är en onlineauktion till förmån för Hungerprojektet. Här kan du göra en god gärning genom att buda på olika exklusiva upplevelser. Alla pengar från auktionen går till Hungerprojektets arbete att stärka kvinnor som bygger långsiktig och hållbar förändring för samhällena de lever i Afrika, Asien och Latinamerika!

Läs mer och följ auktionen här!