Global Yoga Kids utbildning på Pilates Complete 20-22 november

Porträtt JOhanna Andersson

Global Yoga Kids (40-50h Fredag-Söndag + hemuppgifter)
Att bli sedd, att få röra sig och bli berörd är för barn mycket viktiga behov. Yoga hjälper barn att må bra i kropp och sinne, bli mer medvetna om sina känslor, få bättre självförtroende och hitta lugn och koncentration. Den största skillnaden mellan yoga och andra aktiviteter är att yoga inte bygger på tävling och prestation. Fokus ligger på att må bra, varva ner och använda kroppen fysiskt, samtidigt som fantasin får spelrum. Global Yoga Kids bygger på kunskaper om barns utveckling, intressen och behov. I klasserna fokuserar vi på glädjen, processen, rörelse, lek och kreativitet. Barnen lär sig enkla verktyg som de kan använda sig av för att själva hitta lugn och harmoni i vardagen.

Innehåll:
Utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i pedagogik, ledarskap, barns utveckling, yoga och klassupplägg för olika åldersgrupper. Efter utbildningen har du den grund du behöver för att hålla Global Yoga Kids-kurser för barn från 2 år upp till tonåringar.

Vem kan delta? Alla är välkomna att delta på denna utbildning. Du kan välja att gå utbildningen utan att licensera dig, för att kunna förmedla yogans traditioner och tekniker till barn i din närhet. Väljer du att licensera dig kan du i egen regi eller på din anläggning leda Global Yoga Kids.

Vad innebär licensen? Efter våra tre dagar tillsammans får du hemuppgifter att jobba med för att fortsätta utvecklas och bearbeta materielet och den nya kunskap du fått. Du får sedan personlig feedback på dessa uppgifter. Senast 3 månader efter slutförd workshop och fullföljda hemuppgifter har du sedan din Global Yoga Kids-licens. (Du kan börja undervisa innan dess).
Vem kan bli licenserad Global Yoga Kids-lärare? För att kunna få licensen krävs det att du som grund antingen är licencierad yogalärare eller har en pedagogisk utbildning.
Vid anmälan får du litteraturlista och ungefärligt schema.

Foto: Vegafoto