Föreläsning: Anatomi och Principer vid träning med Therese Kellin

tess1

Vill du veta mer om kroppen och förstå varför träningen fungerar så bra, eller varför den inte fungerar alls? NYHET! 2015 är vår föreläsningsserie i 2 delar om kroppens funktionella anatomi och rörelselära, om beteenden och hur man kan hantera hinder vid träning.

Föreläsare är Therese Kellin,  yrkesverksam sjukgymnast. Hon har hållit i flertalet kurser inom kropp och hälsa, samt varit verksam inom gruppträning i flera år. Med sitt breda kunnande handleder hon dagligen människor i rehabilitering, hälso- och livsstilsfrågor. Utgångspunkten är att individen med rätt verktyg kan nå nya höjder. Förutom sjukgymnastexamen är hon utbildad inom idrottsvetenskap, hälsopedagogik och projektledning. Instruktörsutbildad inom bl.a. STOTT matwork pilates samt DMA klinisk pilates för sjukgymnaster.

Del 1, Söndag 8 mars 2015

Söndag den 8/3 kl. 12.00–13.30                      Föreläsning                Anatomi

Föreläsningen innehåller: Rörelseapparatens anatomi, Ryggraden, Autonoma nervsystemet, Andning, Stabilitet vs rörlighet, Vanligt förekommande besvär i rörelseapparaten, Leder och funktion: hur olika leder kan reagera vid instabilitet/rigiditet/överbelastning, Nycklar till att träna säkert

Söndag den 8/3 kl. 13.30–15.00                      Föreläsning                Principer vid träning

Föreläsningen innehåller : Funktionell träning, Stabiliserande träning, Styrketräning, Konditionsträning, Grenspecifik träning, Pilatesträning (olika inriktningar o principer som används), Kroppsmedvetandeträning, Rehabträning, Globala/lokala system/motor control, Input/ output, Open-/closed chain, Principer vid stegring av träning: ser olika ut beroende på träningsform och syfte.

 

Datum: 8 mars 2015

Tid: 12.00-15.00

Pris: 750 kr.  Paketpris 1200 kr vid bokning av både Del 1 den 8 mars samt Del 2 den 29 mars. Se mer info om Del 2här.

Bokning: info@pilatescomplete.se

Bokning av föreläsning, kurs eller workshop sker via 031-789 02 22 eller info@pilatescomplete.se. Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. Svarsmail bekräftar din plats. Faktura sänds via mail.

OBS! Anmälan är bindande för alla föreläsningar, kurser och workshops och återbetalning sker endast vid uppvisande av läkarintyg.