Pilates Complete på Garuda Teacher Training

Idag är vi inne på tredje dagen av vår Garudautbildning i Garuda Foundation Matwork och Apparatus. I sex dagar är vi i London och fördjupar oss i Garudateknikens rörelser och filosofi. Varje dag består av fyra timmars träningpå mattan samt i fyra timmar i Garuda Apparatus; en maskin som man kan likna vid en kombination av Reformer, Cadillac och Stability chair. Här kan du se några bilder från dagen.  

appartus  korr

arms in straps

standing leg