Sex element för att hela du ska må bra av pilates!

Pilates Complete - Instruktörer

Pilates är inte bara träning. Pilates är inte slumpvis utvalda rörelser. Pilates är ett system för fysisk och mental träning som kan förbättra  styrka, flexibilitet och koordination men även reducera stress, fördjupa mentalt fokus och förbättra en känsla av välmående. Pilates kan tränas av alla. Joseph Pilates grundprinciper för sin träningsform var Andning, Koncentration, Centrering, Kontroll, Precision och Flow. Dessa sex principer ska vara närvarande när man tränar pilates och underlättar även vardagen. De sammanför kropp och sinne och gör så att hela människan mår bra. Detta var Joseph Pilates önskan och är även vår ledstjärna på Pilates Complete; att hela du ska må bra när du kommer till oss!

Foto: Vegafoto