STOTT PILATES fem grundprinciper

För att förstå pilatestekniken grundar vi den på fem principer som hjälper oss att hitta rätt teknik ,bli mer kroppsmedvetna och finna rätt placering och stabilisering i kroppen.

Dessa grundprinciper kan du använda som verktyg för att få en så effektiv och säker träning som möjligt. De ger dig möjlighet att förstå Pilatestekniken än mer och få mer förståelse för vad varje övning syftar till.

De fem grundprinciperna inom STOTT PILATES är:

–         Andningen

–         Bäckenets placering

–         Bröstkorgens placering

–         Skulderbladens rörelse och stabilisering

–         Huvudets och nackens placering

Se STOTT PILATES klipp om Andningen här:

Följ oss under några tisdagar då vi kommer att lägga ut klipp med resterande grundprinciper!