Utbilda dig till Pilatesinstruktör hos oss på Pilates Complete

Vill du bli pilatesinstruktör?

Nu finns möjligheten att utbilda sig i Pilates på matta i Göteborg och hos oss på Pilates Complete! Carita Lesche ifrån Stockholm Pilates Center kommer till oss 20/10-23/10 och 17/11-20/11 för att undervisa i STOTT pilates matwork-utbildning.

För frågor och anmälan kontakta Stockholm Pilates Center.

Intensive Mat-Plus Level 1

Kursen Intensive Mat-Plus Level 1 ger dig alla grundkunskaper och den specialkompetens du behöver för att både hålla effektiva och motiverande gruppträningar i Matwork samt instruera Pilates som privattränare. Efter avslutad utbildning är du kvalificerad att sätta samman träningspass och leda träning i Matwork Essential och Intermediate, att använda de mindre redskapen och att möta de speciella önskemål dina kunder kan ha. Utöver de allmänna kursmålen, ger kursen dig följande kunskaper:
• Träningsprogram för grupper och privat träning.
• Essential, Intermediate och Power träning.
• Träning med små redskap som arc barrels, fitnesscircles och flexband.
• Effektiv kommunikation, visuell förmåga, verbala nyckelord och insikter för vad som förbättrar träningsresultaten och höjer kundmotivationen.
• Anpassade övningar för personer med särskilda förutsättningar och behov.
• Teori och praktik om kroppspositionsanalys.
• Förståelse för olika kroppstyper.
• 63 övningar med flertalet variationer.

Förkunskaper
• Grundkunskaper i anatomi och träningslära.
• Pilatesträning.
• Erfarenhet som instruktör för friskvård eller träning.

Utbildningstid
• Pågår åtta utbildningsdagar, vilka ofta ligger 2 x torsdag-söndag eller 4 x lördag-söndag
• 40 timmars instruktion & lärarledd undervisning
• 16 timmars egen träning och fördjupning
Därefter tillkommer innan du kan ta din Matwork certifiering:
• Minst 10 timmars observation
• Minst 30 timmar egen träning
• Minst 15 timmars praktik som lärare

Pris
14 875 kr inkl. 25% moms
Kursmaterial ingår
Certifiering tillkommer

Foto: Vegafoto