Utbilda dig till lic. STOTT PILATES instruktör i Göteborg i höst!

I höst kan du utbilda dig till pilatesinstruktör på Pilates Complete!

Den 20/10 – 23/10 samt 17/11-20/11 kommer instruktörstränare Carita Lesche från Stockholm Pilates Center hit och lär ut allt man behöver veta för att kunna jobba som pilatesinstruktör! OBS! Begränsat antal platser!

Anmälan och frågor görs via Stockholm Pilates Center på:

TELEFON : 08 30 65 40 eller  EPOST : INFO@PILATES-CENTER.SE

INTENSIVE MAT-PLUS LEVEL 1 (IMP)

Kursen Intensive Mat-Plus Level 1 ger dig alla grundkunskaper och den specialkompetens du behöver för att både hålla effektiva och motiverande gruppträningar i Matwork samt instruera Pilates som privattränare. Efter avslutad utbildning är du kvalificerad att sätta samman träningspass och leda träning i Matwork Essential och Intermediate, att använda de mindre redskapen och att möta de speciella önskemål dina kunder kan ha. Utöver de allmänna kursmålen, ger kursen dig följande kunskaper:
• Träningsprogram för grupper och privat träning.
• Essential, Intermediate och Power träning.
• Träning med små redskap som arc barrels, fitnesscircles och flexband.
• Effektiv kommunikation, visuell förmåga, verbala nyckelord och insikter för vad som förbättrar träningsresultaten och höjer kundmotivationen.
• Anpassade övningar för personer med särskilda förutsättningar och behov.
• Teori och praktik om kroppspositionsanalys.
• Förståelse för olika kroppstyper.
• 63 övningar med flertalet variationer.

Förkunskaper
• Grundkunskaper i anatomi och träningslära.
• Pilatesträning.
• Erfarenhet som instruktör för friskvård eller träning.

Utbildningstid
• Pågår åtta utbildningsdagar, vilka ofta ligger 2 x torsdag-söndag eller 4 x lördag-söndag
• 40 timmars instruktion & lärarledd undervisning
• 16 timmars egen träning och fördjupning
Därefter tillkommer innan du kan ta din Matwork certifiering:
• Minst 10 timmars observation
• Minst 30 timmar egen träning
• Minst 15 timmars praktik som lärare

Pris
14 875 kr inkl. 25% moms
Kursmaterial ingår
Certifiering tillkommer