Hållningstyper del 2 – Sway back

Tänk att det redan är fredag igen!!! & med det : TEKNIKBLOGG!

Vi fortsätter med del 2 i vår serie om hållningstyper och tips på vad du kan tänka på i din träning om du känner igen dig 😉

Dagens hållningstyp heter  Sway Back och den ser ut såhär:


Det som är karaktäristiskt för den här hållningstypen är :

 • huvudet framför lodlinjen
 • överextenderad nacke ( för stor svank )
 • för stor flektion ( framåtböjning) i bröstryggen – lång khypos
 • överkroppen är förskjuten bakom lodlinjen
 • flexion av ländryggen ( uträtad svank)
 • bakåttippat bäcken
 • bäckenet förskjutet framför lodlinjen
 • extenderad höft
 • översträckta knän

Fokus i träningen ligger på :

 • allmän träning för att stärka upp hela kroppen
 • räta upp hållningen ( hitta neutralt bäcken och få bröstkorgen placerad rakt ovanför bäckenet)
 • magövningar
 • kroppsmedvetenhet & kroppskontroll

Muskler som behöver stärkas upp är :

 • Hip flexors – höftböjare
 • External obliques – yttre sneda magmusklerna
 • Upperback extensors – de muskler som sträcker upp och böjer bröstryggen bakåt
 • Neck flexors – de muskler som böjer nacken framåt

Muskler som behöver stretchas ut och bli längre är:

 • Hamstrings – baksida lår
 • Internal obliques – inre sneda magmusklerna
 • Lower back – ländryggen

Att tänka på när man tränar Pilates:

 • Det kan vara bra att ha en kudde under huvudet vid ryggliggande övningar
 • Ha en kudde, box eller arc under sittbenen i sittande övningar för att lättare hitta neutral position i bäcken och ländrygg och kunna placera bröstkorgen rakt ovanför bäckenet.
 • Arbeta mycket i imprint


Exempel på bra Pilatesövningar för Sway Back är:

 • Spinal rotation
 • Cat stretch
 • Ab prep.
 • Breat stroke preps & full
 • Spine twist
 • Rolling like a ball
 • Single leg stretch
 • Obliuqes
 • Scissors
 • Shoulder bridge
 • Leg pull front preps & full
 • Side bend
 • Shell stretch

Lycka till!