STOTT PILATES FEM GRUNDPRINCIPER DEL 3 BRÖSTKORGENS PLACERING

I dagens teknik blogg får du lära dig mer om bröstkorgens placering  – vi hoppas att denna djupdykning gör det lite tydligare för dig gällande hur du ska tänka och arbeta i din pilatesträning kring bröstkorgen, bröstryggen och andningen!

BRÖSTKORGENS PLACERING

Magmusklerna fäster i de nedresta revbenen, de måste oftast användas för att du ska kunna behålla bröstkorgen, och indirekt, den thoracala delen av ryggen (bröstryggen)  väl placerad under din träning. Ofta händer det att bröstkorgen lyfts upp från en ryggliggande position eller faller framåt från en sittande position. Lägg särskild uppmärksamhet på om det händer under inandning eller när du utför rörelser med armarna över huvudet.

Använder du andningsmönstret som vi pratat om på introduktionen och behåller du magmusklerna aktiverade hjälper det att stabilisera bröstkorgen.

När du ligger på rygg i neutral, ska du ha känslan av att tyngden av revbenen gör att de vilar mot mattan. (dvs. behålla normal, lätt posterior kurvatur i den thoracala delen av ryggraden) låt varken bröstkorgen lyftas från mattan eller pressa ner bröstkorgen i mattan.

Sänd luften i den bakre och laterala sidan ( sidorna) av bröstkorgen under inandning. Ha känslan av att revbenen mjuknar och tillåt bröstkorgens två sidor att stängas in mot varandra under utandning. Undvik att pressa ihop bröstkorgen för mycket under utandning, det kan orsaka avaktivering av magmuskulaturen och överdriven flektion ( framåt böjning/rundning) av den thoracala delen av ryggen.

Bröstkorgen stängs naturligt in och ner när ryggraden flekterar lätt under utandning. När du utför thoracal flektion, ha känslan av att stänga ihop revbenen på framsidan och låt dem glida ner mot bäckenet. Det här kommer att uppmuntra magmuskelkontraktion (sammandragning) , göra det lättare att arbeta med magmusklerna.

Bröstkorgen öppnas naturligt ut och upp medan ryggraden extenderar ( böjs bakåt) lätt under inandning. När man utför extensioner ( bakåtböjningar) i ryggraden, ha känslan av att tillåta revbenen att öppna ut och upp för att uppmuntra en bättre extension i den thoracala delen av ryggen. Att försöka behålla revbenen i en stängd position kommer att hindra mängden av extension som är möjlig att utföra.

Att utföra en extension på en inandning kan underlätta ett större rörelseutslag, däremot bör du vara säker på att du inte offrar magmuskelaktiveringen, alltså gör det på bekostnad av att hålla magmusklerna arbetande. Det är viktigt att inte slappna av helt och hållet i magmusklerna, då resulterar det i att du förlorar ryggradsstabiliseringen. För att kunna behålla stöden, bör extensioner utföras på utandning.

Lycka till!