Pilatesträning för bättre golfspel!!!!

Sommar är i full blom, och med den för många av oss också golfsäsongen!

Många golfspelare tränar Pilates för att bla. få en bättre rörlighet i ryggen, det är rotationen man vill komma åt framförallt för att få en “bättre” sving. Svingen är en komplex rörelse med många olika delar som skall sättas ihop i rätt form och i exaktt rätt ordning för att kunna få en så optimal träff och genomslag som möjligt.

Pilatesträning hjälper golfare att få bättre kroppskontroll, medvetenhet om hur man håller kroppen, var man spänner sig, om man har onödiga spänningar i kroppen som hindrar rotationsrörelsen mm.

Styrka och rörlighet kring skuldergördeln är en  annan viktig del i pilatesträningen som golfspelare kan dra fördel av i sitt spel. Om man har begränsad rörlighet i skuldran så gör det att armar, axlar och ryggrad hamnar på ett ofördelaktigt sätt i svingrörelsen och man spelar helt enkelt inte lika bra som man skulle kunnna göra om man hade en bätre placering, styrka och rörlighet kring axelleden.

Så, om du vill förbättra ditt golfspel inför vinterresan eller nästa säsong – kom till oss på Pilates Complete så kan vi hjälpa dig!

Läs mer om pilatesträningens fördelar för golfspelare här & här!

Boktips: Bättre golfare med Pilates av Åsa Dengg