Joseph Pilates

Pilatesmetoden är en av de störst växande träningsformerna!

Vart kommer träningmetoden ifrån? Vem var mannen som var en profet före sin tid? Redan på det tidiga 30-talet pratade han om den moderna livstilens effekter på människan och vikten av att röra på sig och träning.

Här får du svar på dina frågor!

Joseph Hubertus Pilates föddes i Tyskland 1880 och var som barn sjuk i astma och reumatisk feber, vilket gjorde att han inte kunde leka med de andra barnen. Som barn fick han en anatomibok av en vän till familjen, vilket blev grogrunden till ett livslångt intresse för hälsa och träning. Han började tidigt studera både västerländska och österländska träningsmetoder för att bygga upp sin kropp.

Han lär ha sagt: “I learned every page, every part of the body; I would move each part as I memorized it. As a child, I would lie in the woods for hours, hiding and watching the animals move, how the mother taught the young.”

Som 14 åring hade han tränat upp sin kropp så mycket att han kunde stå som modell för anatomibilder! Från de olika inriktningarna valde han de mest effektiva övningarna och skapade sin egen träningsmetod som han kallade för “Contrology” dvs.kroppskännedom, kroppsmedvetande och kroppskontroll.Idag kallad Pilates.

Under första världskriget blev han internerad med andra tyskar i ett läger i England. Där tränade han sina medinterner i wrestling och självförsvar så att de skulle bli starkare än de var innan de hamnade i lägret. Här fick han också möjlighet att utveckla och förfina sin metod.

Joseph blev sedan förflyttad till ett annat läger på “The Isle of Man” där han började arbeta på ett fältsjukhus med sårade soldater. Där började han experimentera med övningar för de sårade som varken kunde stå eller sitta.Han satte fast fjädrat motstånd vid sängkanten och de sjuka soldaterna tillfrisknade snabbt då de de fick rehabiliteringsträning. Joseph Pilates reste till New York tillsammans med en av sina adepter, en boxare vid namn Max Schmelling (som också hjälpte honom med finansieringen) och öppnade sin första pilatesstudio i ett gammalt boxargym.

Från 1926 till 1966 drev Jospeh Pilates sin verksamhet tillsammans med sin fru Clara.

Joseph Pilates Outside workout 1932