Behåll tankarna innanför huden & få ut mer av din träning än ”bara” en stark kropp!

 

Pilates & Yoga tränar kroppen i styrka, balans, uthållighet, smidighet och rörlighet. Många tror att Pilates och Yoga bara är fysisk träning i form av olika övningar och kroppsställningar, men de tränar mycket mer än så!

Med hjälp av fysisk träning släpper vi på stress och spänningar som annars skulle kunna leda till stelhet och värk. När vi tränar ”bodymind-träning” tränar vi oss också på att vända oss mot vårt inre.

Andningsteknik och medvetenhet om hur andetaget kan hjälpa till i både träning och stressade situationer är det mest effektiva verktyget för att motverka onödiga spänningar i kroppen. Långa djupa andetag gör att tankar och känslor lugnar ner sig och att kroppen slappnar av. Genom att koncentrera sig på andningen, kroppsplaceringen, vilka muskler som är aktiva/inaktiva och även medvetet placera blicken tränar man förmågan att iaktta sina tankar utan att fastna i dem eller störas av dem.

En stolt, stark hållning påverkar vår upplevelse av oss själva positivt. Flera forskningsresultat visar att kroppshållningen påverkar hur vi känner oss psykiskt.  Pilates fokuserar på att hålla kroppen i en neutral position, att man ska hitta, bli stark och orka hålla den naturliga placeringen i kroppens alla leder. Andra former av motionsträning sker ofta i så snabbt tempo att man inte får tid att känna efter och lyssna till sin kropp, och därmed missar man den här positiva effekten.

Fysisk aktivitet och träning skrivs numer ut på recept av läkare till bl.a. personer med stressrelaterade sjukdomar. Stress är kroppens svar på en påfrestande situation då kroppen mobiliserar all sin energi för att klara av utmaningen. En stressreaktion kännetecknas av att man spänner musklerna, andningen blir snabb och ytlig, pulsen och blodtrycket ökar, matsmältningen avstannar och kroppen börjar producera stresshormoner.

När kroppen blir rädd eller stressad slår aktiveringsreflexen på. Axlarna skjuts instinktivt fram för att skydda de vitala organen på kroppens framsida, hjärta och lungor. Ryggen blir som ett skyddande kroppspansar. Det är ett nedärvt reaktionsmönster som är funktionellt på kort sikt, men kroniskt stelnar musklerna i ett läge med hopträngd bröstkorg.

Bakåtböjningar i ryggen i Pilates och Yoga gör att man kan reagera känlomässigt, känna sig sårbar och utsatt. De känslor som dyker upp är just de känslor som utlöste aktiveringsreflexen. Att upptäcka och få kontakt med dem är välgörande. I bakåtböjningar blottas de mest sårbara kroppsdelarna, det kan kännas ovant och obehagligt. När vi känner oss små och otillräckliga gör vi oss extra små genom att sjunka ihop, kanske för att ta mindre plats. Bakåtböjningar tränar dig i att ta plats, och släppa kontrollen – förutsättningen för att kunna utvecklas.

Framåtfällningar i sin tur ger oss en möjlighet att mentalt avskärma oss från omvärlden. Man vänder ryggen mot omvärlden och skapar en effektiv sköld runt sårbara kroppsdelar som ansikte, hals, bröst och underliv.

Med träningens hjälp får vi lättare att stilla vårt sinne och hantera  de känslor och tankar som finns. Inom både Pilatesen och Yogan läggs stor vikt vid den medvetna närvaron, att vara här och nu, att vara till 100% koncentrerad på vad man gör och hur man gör det. Att behålla tankarna innanför huden!

Genom att vara medvetet närvarande när vi tränar utvecklar vi inte bara vår kropp utan också vår kroppsmedvetenhet och förmåga att slappna av.